Beheer

Kies voor gemak en laat uw woonruimte door ons beheren

Sinds 2007 beheert GIGI een uitgebreide portefeuille aan onroerend goed. Wij verzorgen het beheer van uw woonruimte(s) zowel financieel/administratief als technisch.

De meest voorkomende redenen om uw onroerend goed in beheer te geven zijn tijdgebrek en gemak. Heeft u een drukke baan of bevindt u zich regelmatig of permanent in het buitenland, dan is het wellicht handig uw woning in beheer te geven. Maar ook als u woonruimte in een ander gebied bezit is het makkelijk deze te laten beheren. Op deze manier hoeft u geen beroep op familie of vrienden te doen bij technische storingen, leegstand, huurachterstand of wat voor reden dan ook. Bij GIGI weet u zeker dat uw woning door mensen met ervaring en op een professioneel niveau wordt beheert.

Financieel / Administratief Beheer

 • Het incasseren van huren.
 • Het verzorgen van bijkomende financiële handelingen.
 • Administratieve huurafwerking verzorgen. (Per kwartaal)
 • Het verzorgen van de huurverhogingen en de schriftelijke kennisgeving daarvan.
 • Het bewaken van betalingen en eventuele huurachterstanden.
 • Aanmaningen verzorgen en indien nodig het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder.
 • Overige betalingen verstrekken met toestemming van verhuurder.
 • Gemeentelijke heffingen en belastingen doorberekenen aan huurder.
 • Het administreren en verrekenen van extra kosten, diensten, voorschotten en service aangelegenheden.

Technisch Beheer

 • Inspectierapporten opstellen en het verrichten van de inspectie tijdens mutaties.
 • Het verrichten van controle bij klachten.
 • Afhandeling van klachtonderhoud.
 • Onderhoudsvoorstellen uitbrengen.
 • Controle op uitvoerig onderhoud.
 • Offerte aanvraag voor opdracht verstrekking.
 • Controle van ingediende nota’s.
 • Afsluiten van onderhoudscontracten.
 • Toezicht op naleving onderhoudscontracten.
 • Het verzorgen van opleveringseisen en garantieverplichtingen indien nodig.
 • Het coördineren van onderhoudsopdrachten.
 • Het verhelpen van technische storingen.
GIGI spreekt desgewenst van te voren een bedrag met de eigenaar af tot hoever onderhoud verricht mag worden zonder dat hiervoor eerst contact moet worden opgenomen. Het standaardbedrag dat GIGI hiervoor hanteert is € 250,- (exclusief BTW). Mochten de kosten hoger uitvallen, dan zal er te aller tijden eerst contact met de eigenaar worden opgenomen alvorens er tot actie wordt overgegaan.

De Kosten

Voor het financieel/administratief en technisch beheer wordt een percentage van de huur in rekening gebracht. Dit percentage is niet in alle gevallen hetzelfde, maar ligt gemiddeld op 5% van de huur. (exclusief BTW)